Ikast-Brande Kommune

På denne side kan du læse, hvad der gælder af råd og regler om COVID-19 i Ikast-Brande Kommune.

Smitten med COVID-19 er fortsat på et meget højt niveau i hele landet. Smitten skaber et øget pres på sundhedssystemet. Se herunder hvad der gælder af råd og regler i din kommune.

Dagligvarer, butikker og service

Du kan ikke tage ud at shoppe i storcentre eller til frisøren i øjeblikket. Storcentre, arkader, basarer mv. samt visse liberale serviceerhverv skal nemlig holde lukket frem til og med 5. april 2021. Det gælder dog ikke dagligvarebutikker, altså butikker, der hovedsageligt sælger varer, der forbruges samtidig med, at de bruges, som fx mad, drikkevarer og varer til personlig pleje.

Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 genåbnes fra den 1. marts 2021 med skærpede kvadratmeterkrav. Dette gælder dog ikke udvalgsvarebutikker i storcentre, arkader eller basarer. Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.

Du bør i øvrigt klare dine indkøb alene og følge de lokale anvisninger, så der ikke bliver trængsel i de butikker, som du handler i.

Du har mulighed for at afhente forudbestilte pakker og varer de steder, som normalvis udleverer pakker. Det gælder også butikker, storcentre, arkader, basarer mv., som ellers holder lukket. Forudbestilte pakker og varer kan betales i butikkerne, men der kan ikke i den sammenhæng købes andre varer end de forudbestilte.   

 

 • Storcentre, arkader og basarer skal som udgangspunkt holde lukket, men dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, der ligger heri må holde åbent.
 • Stormagasiner og storcentre må endvidere holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til butikker, der hovedsageligt sælger fødevarer, men må ikke sælge produkter fra andre afdelinger.
 • Desuden kan posthuse, pakkeshops, pakkeudleveringssteder, herunder også butikker (fx udvalgsvarebutikker, stormagasiner og kiosker) udlevere pakker, der er forudbestilt ved fjernsalg, herunder e-handel.
 • Udvalgsvarebutikker beliggende i storcentre, arkader og basarer skal holde lukket. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt ved fjernsalg.
 • Lukningerne gælder ikke for dagligvarebutikker (herunder fx supermarkeder, bagere og tankstationer), apoteker, specialforretninger med medicinsk udstyr, sygehuse og klinikker, og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, som fx optiker, samt udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.
 • For de fortsat lukkede udvalgsbutikker på 5.000 m2 eller derover laves der en særlig undtagelse, så de under forudsætning af dokumenteret tidsbestilling kan tillade adgang for max 1 kunde pr. 250 m2.
 • Udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover må også holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed. Tilsvarende gælder for udvalgsvarebutikker beliggende i storcentre, arkader og basarer.
 • For udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover vil der være mulighed for ”click & collect”, så der kan indleveres og afhentes varer til reparation, returnering og reklamation i udvalgsvarebutikker over 5.000 m2.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i detail- og engroshandlen.
 • Der opfordres til, at man planlægger sine indkøb, så man undgår at skulle i mange forskellige butikker.

Skiltningskrav, arealkrav mv.

 • Krav om skiltning i detailhandlen med henblik på kraftigt at opfordre familier mv. til kun at foretage indkøb én person ad gangen.
 • Krav om en medarbejder, der er ansvarlig for håndtering af COVID-19-tiltag i den enkelte butik. Kravet om synligt personale gælder ikke for lokaler på under 2.000 m2.
 • Der opfordres til at gennemføre en række adfærdsregulerende tiltag i detailhandlen med henblik på at mindske trængsel og højne efterlevelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Dagligvarebutikker skal skilte med, at kunder kraftigt opfordres til at holde mindst to meters afstand i hele butikken.
 • Dagligvarebutikker på over 2.000 m2 skal have synligt opsynspersonale og skal tælle antallet af kunder i butikken, så det hele tiden sikres, at det maksimale antal kunder i butikken ikke overskrides.
 • Skærpede arealkrav i dagligvarebutikker (trappestigemodel).
 • Skærpede arealkrav i øvrige lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal være 7,5 m2 pr. kunde, besøgende eller deltager.
 • For udvalgsvarebutikker under 2.000 m2 er det et krav, at der skal være 10 m2 pr. kunde i butikken.
 • For udvalgsvarebutikker mellem 2.000 og 4.999 m2 er det et krav, at der skal være 20 m2 pr. kunde.

Er du butiksejer eller ansat? Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til udvalgsvarebutikker

 • Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes.
 • Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, samt solarier og køreskoler.

Er du ejer eller ansat se flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til serviceerhverv

Sport, fritid og kultur

Du kan hverken tage i fitnesscenter eller legeland i øjeblikket. Der er lukket for indendørs idræts- forenings- og fritidsfaciliteter frem til og med 5. april 2021. Er du professionel idrætsudøver, må du dog godt træne indendørs i lokaler, der er lukket for offentligheden.

I øjeblikket har du ikke mulighed for at tage til koncert eller besøge indendørs kulturinstitutioner som fx teatre, biografer og museer. Det gælder også til og med 5. april 2021.

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes fra 1. marts 2021 med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

For udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves forsamlingsforbuddet fra 1. marts 2021 fra 5 til 25 personer. 

 • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- eller fritidsaktiviteter, skal holde lukkede for offentligheden. Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende lokaler, som er lukkede for offentligheden.
 • Lukningen gælder bl.a. lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, træningscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
 • Der må som udgangspunkt kun være 25 personer til stede på samme sted samtidig ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. 

Du kan finde uddybende svar på spørgsmål og retningslinjer for idræts- og foreningslivet hos Kulturministeriet

 • Lokaler og indendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukket for offentligheden.
 • Det gælder bl.a. teatre, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
 • Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket.

Du kan finde uddybende svar på spørgsmål og retningslinjer for kulturlivet hos Kulturministeriet.

Café, restaurant og natteliv

Du kan ikke tage ud at spise for tiden, da restauranter, caféer og lignende skal holde lukket frem til og med 5.april 2021. Du kan stadig købe kaffe to go, takeaway og lignende, hvor du tager din bestilling med dig. Du kan heller ikke tage på diskoteker, natklubber og lignende, da disse foreløbigt skal holde lukket frem til og med 5. april 2021.

 • Serveringssteder (restauranter, caféer, barer mv.) skal holde lukket for servering til indtagelse på stedet.
 • Der er fortsat mulighed for takeaway.
 • Natklubber, diskoteker og lignende skal holde lukket til og med 5. april 2021.
 • Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket.

Er du restauratør, barejer eller ansat? Find flere krav og anbefalinger på Virksomhedsguiden:

Krav og anbefalinger til restauranter, caféer og overnatningssteder

Forsamlinger og socialt samvær

Det sociale liv har været på en hård prøve siden epidemiens start. Det er fortsat anbefalingen, at du skal begrænse din sociale kontakt til at se så få, faste personer som muligt for at holde smittespredningen nede.

Se Sundhedsstyrelsens gode råd til socialt samvær her.

 • Forsamlingsforbud på max fem personer, dog fortsat 10 personer, såfremt man er i hustand sammen, er hinandens nærmeste pårørende eller i visse situationer, hvor ens boligforhold tilsiger det.
 • Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over.
 • Der gælder særlige regler ved afholdelse af begravelser og bisættelser. Forsamlingsforbuddet gælder desuden ikke folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjenester, samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger.
 • Forsamlingsforbuddet omfatter ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge til og med 21 år.
 • Anbefaling om max fem personer i private hjem inkl. hustanden (medmindre husstanden er på mere end fem personer).
 • Anbefaling om social kontakt med max fem personer, ud over sin husstand og arbejdsplads.

Der er en generel afstandsanbefaling på to meter for alle. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, bl.a. i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

Uddannelse, skole og dagtilbud

Har du skolebørn, eller er du selv under uddannelse, skal du være opmærksom på de særlige tiltag, der lige nu gælder for elever fra grundskolen, ungdoms- og voksenuddannelser og studerende på de videregående uddannelser.  Dagtilbud holdes fortsat åbne, men forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt.

 • Dagtilbud holdes fortsat åbne. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kunne eksempelvis være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.
 • Dagtilbud skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Afstand på to meter overholdes så vidt muligt, fx ved hente-bringe-situationer.
 • Det anbefales kraftigt, at mylder undgås eller reduceres, fx ved forskudt mødetid.
 • Det anbefales endvidere kraftigt, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Forældre og andre besøgende på 12 år eller derover i dagtilbud skal bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs.
 • Pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud har en centralt fastsat ret til at anvende visir indendørs i dagtilbud, hvis de pågældende ønsker det.
 • Elever i grundskolen fra 5.-.8. klasser som udgangspunkt sendt hjem og er overgået til fjernundervisning. Det gælder også SFO, fritidshjem og klubtilbud. Der er mulighed for nødpasning for forældre til børn i 5.-8. klasse, der har behov for pasning for at passe deres arbejde, og for sårbare børn.
 • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kan komme tilbage fra 1. marts 2021 med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen.
 • Personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt.
 • Der stilles krav om to ugentlige test på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser.
 • Der sikres løbende opfølgning på omfanget af gennemførte test med henblik på at vurdere behovet for eventuelt yderligere tiltag til at sikre høj efterlevelse af to ugentlige tests.
 • Efterskoler genåbnes med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.
 • Lærere og pædagoger mv. i grundskole og SFO mv. må bære visir.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir fra 8. februar 2021 ved aflevering og afhentning af børn og elever indendørs i grundskolen herunder børnehaveklassen og 1.-4. klasse samt i SFO, fritidshjem og klubtilbud.
 • Der er krav om mundbind eller visir på ungdoms- og voksenuddannelser, folkehøjskoler og lignende. Herudover må lærere og undervisere mv. bære mundbind eller visir i videre omfang.
 • Folkehøjskoler skal derfor som udgangspunkt holde lukket for fysisk tilstedeværelse for elever og kursister på folkehøjskolen, men kan vælge at tilbyde fjernundervisning.
 • Frie fagskoler og efterskoler i hele landet kan ikke opstarte nye korte kurser.
 • Alle elever på efterskoler og på frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler genåbner med fuldt fremmøde og for afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser ift. deres ophold på kostafdelingen.
 • I pjecen har vi skrevet: ” Alle elever på efterskoler og på frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan komme tilbage med fuldt fremmøde samt afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser ift. deres ophold på kostafdelingen.”

Du kan finde retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner hos Børne- og Undervisningsministeriet

 • Omlægning til digital undervisning uden fremmøde på de videregående uddannelser.
 • Der kan være enkelte undtagelser i helt særlige tilfælde, hvor fremmøde er nødvendigt, herunder fx laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale mv.
 • Eksaminer er undtaget i det omfang, at omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk mulig.
 • Ved fremmøde skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind.

Du kan få svar på nogle af hyppigst stillede spørgsmål om COVID-19 situationen på videregående uddannelser hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Arbejdsliv og transport

Hvis dit arbejde tillader det, bør du, så vidt det er muligt, arbejde hjemmefra. Det gælder både, hvis du arbejder i det offentlige og det private. Du kan finde retningslinjer om ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser under pandemien hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Du kan finde retningslinjer om ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser under pandemien hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

I bør aflyse sociale arrangementer på arbejdspladsen og i stedet overveje, om I kan afholde dem digitalt. Hvis du har symptomer, eller hvis du har været nær kontakt til en smittet, er det vigtigt, at du ikke møder op på arbejde.

Ansatte i den kollektive trafik opfordres til at lade sig COVID-19 teste regelmæssigt.

Hvis du skal på arbejde og tager offentlig transport, så opfordres du til at rejse uden for myldretiden eller tage cyklen eller bilen.

 • Offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.
 • Opfordring til skærpet opmærksomhed på ikke at gå på arbejde med symptomer.
 • Opfordring til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.
 • Tiltagene gælder frem til og med 5. april 2021.
 • Der er krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport og på færger.
 • Opfordring til at rejse uden for myldretiden og at gå eller cykle på korte rejser.
 • Husk god håndhygiejne. Opfordring til at medbringe hånddesinfektion eller vådservietter og at undgå kontaktflader.
 • Rejs ikke med kollektiv transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet. 
 • Der gælder en række midlertidige skærpede restriktioner for indrejse fra udlandet til Danmark. Se de gældende regler og undtagelser her Rejser til eller via Danmark.

Særligt udsatte

Helt generelt skal du være opmærksom på, om der gælder særlige regler, krav og påbud de steder, hvor du færdes. Du kan undersøge eventuelle påbud eller forbud på forhånd, og du kan holde øje med den lokale information om, hvad du skal være obs på.

 • Øget fokus på bl.a. udstedelse af påbud om besøgsrestriktioner og evt. besøgsforbud på plejehjem og botilbud for at beskytte særligt sårbare borgere.

Du kan finde retningslinjer for sociale tilbud hos Socialstyrelsen.

Øvrige tiltag

Mundbind og visir

Den nemme huskeregel er, at du skal tage mundbind eller visir med dig, så du hurtigt kan finde et friskt mundbind frem, når du får behov for det.

Test og smitte

Når du har symptomer på COVID-19, skal du isolere dig, indtil du har fået en negativ test, så du ikke risikerer at smitte andre. Symptomerne minder om forkølelse og influenza, og du kan kontakte din læge for at blive henvist til en coronatest, eller bestille en på www.coronaproever.dk.

 • Krav om brug af mundbind eller visir i sundheds- og ældresektoren samt visse dele af socialområdet.

 • Krav om brug af mundbind eller visir ved aflevering og afhentning af børn og elever indendørs i daginstitutioner, grundskolen samt SFO, fritidshjem og klubtilbud fra børnehaveklassen og 1.-4. klasse.
 • Krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre og på uddannelsesinstitutioner, herunder ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser.

 • Lærere og pædagoger i grundskolen og dagtilbud må bære visir.

 • Krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv transport mv. samt til køreprøver.

 • Opfordring til brug af mundbind i forbindelse med al samtransport med deltagelse af mere end to personer, hvor transporten er arbejdsrelateret. Dette gælder også transport til og fra arbejde.

Bliv altid testet, hvis du:

 • Har symptomer på COVID-19. 
 • Er nær kontakt til en person, der er smittet med coronavirus. 
 • Er udpeget som anden kontakt til en person, der er smittet med coronavirus. 
 • Får besked fra myndighederne om, at man skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud. 
 • Får besked på, at man skal testes af en behandlende læge eller tandlæge forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse. 
 • Skal besøge personer i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 
 • Har et arbejde, hvor du møder fysisk og derfor ses med flere personer, bør du lade dig teste ugentligt. 

Du kan læse alt om symptomer og test på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 • Krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder bl.a. arealkrav, krav om tilgængelighed af vand og sæbe eller håndsprit og krav om opsætning af informationsmateriale.
 • Lukning af lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter.
 • Politiet har mulighed for at udstede påbud og nedlægge opholdsforbud.
 • Regulering og sektorpartnerskabsretningslinjer vedrørende dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner mv.
 • Sektorpartnerskabsretningslinjer på bl.a. kultur-, kirke-, idræts- og erhvervsområdet.
 • Anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om bl.a. forebyggelse af smittespredning, sociale arrangementer mv.

Viden om COVID-19

I dette område kan du dykke ned i forskellige aspekter af pandemien og blive klogere på, hvad man ved om virussen og den sygdom, de giver.

Indhold på siden: